”Mental vaccination” av nyblivna föräldrar mot att i stressfyllda situationer skaka sina barn och därmed riskera att tillfoga dem allvarlig hjärnskada

Syftet är att ta fram en undervisningsfilm riktad till nyblivna föräldrar för att öka deras kunskap och medvetenhet gällande skakvåld och risken för allvarlig hjärnskada hos spädbarn.

Projektet har resulterat i filmen …aldrig, aldrig skaka… och en medföljande diskussionshandledning. Filmen handlar om skakvåld mot spädbarn och är avsedd för föräldragrupper följd av diskussion ledd av specialiserade sjuksköterskor.