Mellan vilja och ovilja – processer, tvetydigheter och ambivalens i ungas sexuella samtycke

Syftet med studien är att utforska och öka förståelsen kring processer i sexuellt samtycke hos unga,
med fokus på tvetydigheter och ambivalens. Projektet ska också generera kunskap om sexuellt
våld i ungas relationer, ungas utsatthet av sexuellt våld och föreställningar om våldsutövande.