Mellan autonomi och offerskap – Kvinnor och män med intellektuella funktionshinder i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang

Syftet är att undersöka hur de yrkesverksamma i berörda myndigheter och verksamheter i fyra svenska städer uppmärksammar och arbetar med kvinnor och män med intellektuella funktionshinder och deras utsatthet i prostitution och prostitutionsliknande sammanhang samt att studera omfattningen och formerna av fenomenet.