Medlingens praktik och ideologi

Syftet är att dokumentera, beskriva och diskutera medling utifrån olika utgångspunkter och perspektiv baserat på i huvudsak kvalitativa data. Genom en fenomenologisk ansats och via kartläggning, inventering och analys bilda underlag för att medling ska kunna etableras i Sverige på ett tillfredsställande vis.

I studien använder Rytterbro en konstruktionistisk ansats och beskrivningar av medling analyseras utifrån olika utgångspunkter och perspektiv, bl.a. intervjuer med medlare, observationer av medlingar och möten om medling, en enkätundersökning, handböcker om medlingstekniker och offentligt tryck. Projektets olika teman är medlingens definitionsproblematik, medlingens organisering och medlingens parter.