Medicinska konsekvenser som drabbar patienter beroende på vilken typ av våld de utsätts för

Syftet är att studera de medicinska konsekvenserna som drabbar patienter beroende på vilken typ av våld de utsätts för, skadepanorama, vårdtyngd m.m.

Lennart Boström har gjort en retrospektiv analys av skadorna hos 1158 misshandlade personer i centrala Stockholm. Misshandelsoffren inkom till akutmottagningen, Sabbatsbergs sjukhus, Stockholm, under tiden 1 april 1992 till 31 mars 1993. Det gjordes en journalgenomgång för att utvärdera skadepanorama och typ av våld hos de misshandlade patienterna.