Människohandelns många ansikten: Ett brottsofferperspektiv på människohandelns variationer

Projektet behandlar människohandel utifrån ett brottsofferperspektiv och har tre övergripande syften. Det första syftet är att identifiera effekter av den svenska regleringen om människohandel och dess tillämpning i domstolarna samt analysera dessa i ljuset av internationella åtaganden. Det andra syftet är att utifrån Sveriges internationella åtaganden klargöra kvarstående åtaganden som inte efterlevs. Det tredje syftet är att utifrån goda exempel från andra länder identifiera möjligheter att förebygga människohandel och att stärka skyddet för brottsoffer.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten