Människohandel/koppleri med barn och unga för sexuella ändamål. Vad går att lära av Rättsväsendet och brottsoffrens erfarenheter?

Syftet är att öka kunskapen om människohandel/koppleri av barn och unga som utnyttjats sexuellt i Sverige.

Projektet har undersökt hur det svenska rättsväsendet förstår och konstruerar fall av människohandel för sexuella ändamål och koppleri med underåriga. Det visar att sexuell exploatering av barn och unga är ett samhällsproblem där det behövs ökade insatser för att förhindra att de utsätts för denna typ av brottslighet. Utifrån projektet synliggörs också att rättsväsendets, socialtjänstens och samhällets ansvar behöver vila på mer kunskap i hanteringen av den här typen av brott.

Avhandlingen bygger på 22 avkunnade tingsrättsdomar samt tillhörande förundersökning, avseende 36 tjejer i åldrarna 13 till 17 år. Den första studien utforskar möjligheten till fritt berättande och hur undvikande svar kan förstås i polisförhör. I den andra studien granskas bilden av det ideala människohandelsoffret genom att analysera hur ansvar och aktörskap förhandlas i polisförhör när polisens frågor rör prostitution. Den tredje studien undersöker hur tingsrätten bedömer trovärdighet och tillförlitlighet i domar om människohandel för sexuella ändamål.