Män som offer? Tre perspektiv på brottsofferskap under rättegångar

Syftet med projektet är att studera män som offer för våldsbrott samt hur deras offerskap presenteras och uppfattas under rättegångar.

Utifrån observationer av rättegångar samt intervjuer med målsägande och nämndemän kommer projektet att analysera spänningsfältet mellan maskulinitet och offerskap vid rättegångar.