Män som dödar kvinnor de har barn med och sedan tar sitt liv

Syftet är att genom en undersökning av förövare finna riskfaktorer specifika för de förövare, nästan enbart män, som dödar den kvinna som de har ett eller flera barn med i en aktuell eller tidigare relation. Då förövarna i flera fall är döda är studier av denna typ svåra att göra på andra sätt än genom registerdata. Projektet syftar även till att undersöka om barn, vars fäder dödar modern, får en ökad sårbarhet genom psykisk ohälsa samt ökad frekvens av självmordsförsök och fullbordade självmord.

I projektet har forskarna genomfört registerstudier i Sverige mellan åren 1973-2008. Forskarna har identifierat att bland riskfaktorerna finns personlighetsstörning och tidigare självmordsförsök, till skillnad mot de fall när förövaren inte tar sitt eget liv efter dödandet. Barn till förövarna och offren har en ökad risk att senare utveckla psykisk sjukdom. Risken är cirka fyra gånger högre jämfört med en kontrollpopulation.