Målsägande i en postmodern era

Det övergripande syftet har varit att analysera brottsoffers processuella ställning på nationell och internationell nivå.

Projektet omfattar även att analysera om och hur diskursen om mänskliga rättigheter har påverkat den svenska processrätten samt att diskutera på vilket sätt implementeringen kan effektiviseras. En övergripande frågeställning är vem eller vilka som kan, bör eller ska ses som brottsoffer respektive målsägande.