Målsägande i en postmodern era

Det övergripande syftet har varit att analysera brottsoffers processuella ställning på nationell och internationell nivå.

Projektet omfattar även att analysera om och hur diskursen om mänskliga rättigheter har påverkat den svenska processrätten samt att diskutera på vilket sätt implementeringen kan effektiviseras. En övergripande frågeställning är vem eller vilka som kan, bör eller ska ses som brottsoffer respektive målsägande.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten