Ludde – fokuserade korttidsgrupper för små barn som upplevt våld i hemmet

Syftet är att vidareutveckla metoden med att arbeta med förskolebarn i tidsbegränsade, fokuserade terapigrupper med syfte att bearbeta upplevelserna av våldsbrott inom familjen, att utvärdera arbetet med hjälp av skattningsskalan SDQ samt att medverka till att sprida arbetsformen inom barnpsykiatrin och social verksamhet.

I projektet har arbetet med terapigrupper för förskolebarn som bevittnat hur mamma misshandlats vidareutvecklats och beskrivits. Grupprocesserna har analyserats och mammorna vars barn deltagit i grupperna har svarat på frågeformuläret SDQ. Barnens ålder har varierat mellan tre och sju år. Rapporten bygger på erfarenheter från behandlingen av sammanlagt 26 barn i fem olika grupper.