Kvalitetsprojekt med brukarinriktning

Syftet är att hovrättens brukare skall få ge sin syn på kvalitén i hovrättens verksamhet när det gäller information, service och bemötande samt att hovrätten med detta material som grund skall vidta åtgärder för att förbättra kvalitén i dessa avseenden.

Hovrätten för Västra Sverige har gjort en undersökning baserad på kvalitativa intervjuer med totalt 65 målsägande, vittnen och tilltalade (brukare) i brottmål. Intervjuerna genomfördes direkt efter huvudförhandlingen i hovrättens lokaler och brukarna tillfrågades om deras uppfattning om kvaliteten i hovrättens information, service och bemötande.