Kriminalisering eller legalisering? Kränkning eller karriär?

Syftet är att studera den rättsliga utvecklingen kring prostitution i Europa ur ett rätts- och könsteoretiskt perspektiv och med fokus på olika förståelser och tolkningar av den rättsliga regleringen av den kroppsliga integriteten, i relation till framför allt den Svenska kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster och den holländska legaliseringen av bordeller.

Avhandlingen är indelad i fyra delar. I den första delen utvecklar författaren sin förståelse av kön och sexualitet och sina teoretiska/analytiska verktyg, i kritisk dialog med queerfeministiskt orienterad förståelse inom området. I del två diskuteras positioner i debatten om prostitution och del tre och fyra behandlar traffickingfrågan.