Kriminalisering eller legalisering? Kränkning eller karriär?

Syftet är att studera den rättsliga utvecklingen kring prostitution i Europa ur ett rätts- och könsteoretiskt perspektiv och med fokus på olika förståelser och tolkningar av den rättsliga regleringen av den kroppsliga integriteten, i relation till framför allt den Svenska kriminaliseringen av köp av sexuella tjänster och den holländska legaliseringen av bordeller.

Avhandlingen är indelad i fyra delar. I den första delen utvecklar författaren sin förståelse av kön och sexualitet och sina teoretiska/analytiska verktyg, i kritisk dialog med queerfeministiskt orienterad förståelse inom området. I del två diskuteras positioner i debatten om prostitution och del tre och fyra behandlar traffickingfrågan.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten