Kontakten mellan brottsoffer, myndigheter och ideella organisationer i Södermanlands län

Syftet är att studera vilka behov människor har som varit utsatta för brott och huruvida dessa behov tillgodoses av myndigheter och frivilliga organisationer.

Lindgren har studerat brottsoffers reaktioner och behov, brottsoffers uppfattning om polisens hantering av ärendet och deras kontakt med brottsofferstöd samt brottsoffers inställning till åklagare och domare. Undersökningspopulationen består av två grupper av brottsoffer. Dels personer som polisanmält att de utsatts för ett bostadsinbrott eller en misshandel i Nyköpings och Strängnäs kommun, dels misshandels- och inbrottsoffer som varit i kontakt med Strängnäs brottsofferjour eller med Nyköpingspolisens brottsofferstöd.