Konstruktioner av manliga brottsoffer i samtal med brottsofferstödjande socialarbetare

Syftet med projektet är undersöka hur mäns offerskap konstrueras i samtal med socialarbetare samt vilken betydelse sådana konstruktioner får för hur hjälpen utformas och utförs. Studien omfattar en kvalitativ samtalsanalys av samtal mellan hjälpsökande unga män 18-25 år och kvinnliga och manliga brottsstödjare/socialarbetare. Samtalen kommer att väljas ut bland de kommuner som har implementerat Stödcentrumverksamhet.

Projektet är pågående.