Kognitiv intervju - En minnesunderlättande teknik även för barn?

Syftet är att systematisera de forskningsresultat som hittills presenterats vad gäller kopplingen kognitiv intervju – barns vittnesmål samt att göra ytterligare, forensiskt relevanta, empiriska test av teknikens effektivitet.

Två studier har genomförts inom projektet. En litteraturstudie gjordes för att se i vilken mån den Kognitiva Intervjun och den Reviderade Kognitiva Intervjun påverkar återgivningen i barns vittnesmål och för att finna variabler som visat sig förbättra barns återgivning vid användandet av dessa intervjutekniker. En empirisk (experimentell) studie gjordes för att undersöka hur fullständiga och tillförlitliga barns vittnesmål är, samt i vilken mån typ av intervjuteknik påverkar återgivningen.