Kognitiv beteendeterapi för prevention av post-traumatiskt stressyndrom

Syftet är att i en stor kontrollerad terapistudie för brottsoffer med diagnosen akut posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) undersöka vilka preventiva effekter kognitiv beteendeterapi har för att förhindra att personer med akut PTSD utvecklar en kronisk form av PTSD, samt att se hur dessa effekter står sig på längre sikt, 1 år efter terapin. Att experimentellt pröva flera av de prediktioner som följer av den kognitiva teorin för PTSD.

Olika empiriska studier har genomförts i projektet. Effekten av kognitiv beteendeterapi för brottsoffer med akut PTSD undersöktes genom att randomisera patienter i två olika grupper, varav den ena gruppen fick terapi direkt och den andra, som fungerade som kontrollgrupp, hamnade på en väntelista. Två studier var experimentala studier som testade delar av den kognitiva teorin för PTSD.