Kausala riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor: Mot förbättrad praktisk verksamhet

Studien avser generera ny unik kunskap om distala och proximala orsaksfaktorer till mäns våld mot kvinnor i syfte att inom ett relativt kort tidsintervall förbättra preventiva och behandlande insatser.