Kausala riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor: Mot förbättrad praktisk verksamhet

Studien avser generera ny unik kunskap om distala och proximala orsaksfaktorer till mäns våld mot kvinnor i syfte att inom ett relativt kort tidsintervall förbättra preventiva och behandlande insatser.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten