Kartläggning av attityder till prostitution i Europa – en undersökning av efterfrågan och destinationsländer för trafficking

Projektet har som syfte att genom en datainsamling i länderna Spanien, Frankrike, Holland och Tyskland, ta reda på effekterna av olika typer av prostitutionslagstiftning vad gäller attityder till prostitution samt trafficking. Datainsamlingen kompletterar redan insamlad data i länderna Sverige, Norge och Danmark.

Datainsamlingen i projektet genomfördes genom webbaserade enkäter i de olika länderna. Den totala datamängden innehöll information om människors attityder till prostitution i minst tre olika så kallade prostitutionsregimer. Båda Sverige och Norge har kriminaliserat sexköp samt bordellverksamhet, medan köp av sex är lagligt i resterande länder. I Tyskland och Holland är det också lagligt med bordellverksamhet även om sådan är reglerad.

Resultaten i studien visar att personer från Holland och Tyskland är mest accepterande till sexköp, medan personer från Sverige och Norge är minst accepterande. Däremellan befinner sig Frankrike, Spanien och Storbritannien. Detsamma gäller attityder till en lag som kriminaliserar sexköp. Över 60 procent av de svenska respondenterna var för en lag som kriminaliserar sexköp, medan 16 procent av respondenterna i Tyskland var för en sådan lag. Ett annat resultat handlade om synen på jämställdhet i relation till prostitution i de olika länderna. I Holland så är trenden att ju viktigare jämställdhet anses vara, desto mer tolerans till köp av sex. Det här förhållandet är tvärtom i Sverige och Norge. 

Studien visar att kriminalisering av sexköp eventuellt kan ha effekt på attityder och därmed påverka efterfrågan på prostitution och trafficking i Europa.