Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Nya utmaningar – behov av professionell kunskap och förändrat stöd till brottsoffer och föräldrar

Projektet syftar till att undersöka det stöd och den hjälp som barn som utsatts för sexuella övergrepp på nätet får.

Projektet ska genomföra intervju- och enkätstudier med professionella, barn utsatta för internetrelaterade sexuella övergrepp (ISÖB) och föräldrar till utsatta barn. Syftet är att generera kunskap om övergreppens karaktär och vilka behov barn som utsatts för ISÖB har.