Internetprostitution

Projektets mål och syften är: att utöka kunskapen kring män och kvinnor som prostituerar sig via chattrum och andra internetsidor som inte i första hand förknippas med sexhandel, att skapa kontakt med sexsäljare som aldrig har varit i kontakt med eller känner till de hjälpinsatser som finns, att fördjupa kunskapen kring de mer etablerade personerna som säljer sex via nätet, att nå unga under 18 år av båda könen samt att etablera en kontakt även med de som köper sex.

397 personer som köper och säljer sex via Internet har besvarat två olika enkäter och 985 ungdomar har besvarat en enkät med fokus på webbcamsex med eller utan ersättning. Dessutom har tre personer som köper sex intervjuats.