Identifiering av våld i nära relationer: en interventionsstudie inom hälso-och sjukvård med ett standardiserat frågeformulär och virtuella patienter

Projektet har som målsättning att bidra till att personal inom hälso- och sjukvården ska få verktyg som kan förbättra deras förmåga att fråga om våld i nära relation samt hänvisa utsatta personer vidare.

Forskargruppen kommer att utvärdera effekter av ett par olika metoder som är skräddarsydda för vårdpersonal; dels ett strukturerat frågeformulär för att fråga om våld i nära relation, dels en virtuell patient där vårdpersonal får träna på att ställa frågor om våld och att hänvisa patienter vidare.