I skärningslinjen mellan brottsoffer, rättighetsbärare och familjemedlem: om målgruppskonstruktioner och positionering av barn i barnahus

Syftet med projektet är att fördjupa kunskapen och förståelsen för hur målgruppen för barnahus konstrueras och positioneras. Projektet kommer bland annat att studera vilka utvidgningar och gränsdragningar som görs i förhållande till olika grupper av barn samt om synen på målgruppen skiljer sig åt mellan olika barnahus.