Hur mår du? Uppföljning av ungdomar som varit offer för diskoteksbranden vid Backaplan

Syftet är att systematiskt bearbeta och vetenskaplig redovisa material från en uppföljning av ungdomar som befann sig på platsen för diskoteksbranden i oktober 1998 i Göteborg och på så sätt också få en uppfattning om ungdomarnas psykiska hälsotillstånd 1 ½ - 2 år efter branden.

Sammanlagt 250 ungdomar deltog i uppföljningen. De fyllde i frågeformulär och intervjuades personligen. Rapporten beskriver uppföljningsarbetet, med fokus på ungdomarnas värdering av det stöd som familj, vänner och samhälleliga instanser gett.