Hot och hat mot journalister: konsekvenser avseende yttrandefrihet och demokrati

Projektet syftar till ökad kunskap om journalisters utsatthet som brottsoffer i det digitala samhället, samt kunskap om hur denna utsatthet i förlängningen påverkar förutsättningarna för yttrandefrihet och demokrati.

Utgångspunkten för projektet är att journalister som utsätts för brottsliga kränkningar och hot, utan tillräckligt stöd från samhället, riskerar att utveckla försvarsmekanismer i form av självcensur. Projektets övergripande frågeställning är: Hur och under vilka förutsättningar riskerar hat och hot mot journalister online att försvaga yttrandefrihet och demokrati - och hur kan ett rättssociologiskt brottsofferperspektiv bidra till att motverka riskerna?

 

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten