Hot mot målsäganden och vittnen

Syftet är att ta fram åtgärder som hjälper hotade målsäganden och vittnen att bearbeta och gå vidare efter händelsen. Syftet är också att ta fram direkta insatser när påtryckningar sker samt ta fram åtgärder för att förebygga dessa händelser.

Brottsförebyggande rådet har gjort en undersökning som handlar om trakasserier, hot, våld, skadegörelse och korruption mot brottsoffer och vittnen. Den bygger på en genomgång av domar och förundersökningsprotokoll gällande övergrepp i rättssak, enkäter från åklagare, en registerkörning av personer som lagförts för övergrepp i rättssak samt intervjuer med brottsoffer och vittnen som utsatts för otillåten påverkan, myndighetspersoner och personer från den ideella sektorn. Resultaten av undersökningen, samt förslag till brottsförebyggande strategier och metoder, presenteras i rapporten.