Hedervåldsoffers erfarenhet av rättssystemet och sociala skyddsinsatser

Syftet med projektet är att kartlägga hur hedersvåldsoffer bedömer rättsväsendet, kriscentrum och skyddade boenden genom att: (a) kartlägga bedömning av tiden i rättssystemet, kriscentrum, skyddade boenden; (b) undersöka vad som händer med hedersvåldsoffer efter kontakten.