Hedersvåldsbeskrivningar i brottsundersökningar – en rättsantropologisk studie

Syftet med projektet är att genomföra en rättsantropologisk studie av information och karaktäristik som tas upp i polisutredningar av hedersvåld.

Studien baseras på information i handlingar som hämtats från polisens förundersökningar, förhörsprotokoll och domar gällande hedersvåld. Forskaren har undersökt vilken information och vilka karakteristika som är principiellt viktigast i termer av hur mycket och hur ofta de förekommer. 45 fall ingår i studien.