Hedersvåld i Sverige – en rättsantropologisk studie av expertis och rättsinstanser

Syftet är att rättsantropologiskt undersöka hedersvåldsbedömning inom rättsväsende och expertis som möter hedersoffer.

Projektet baseras på en undersökning av två expertgruppers erfarenhet av heder och hedersvåld. I den första gruppen ingick 28 skolkuratorer, skolsköterskor, socialsekreterare och personal vid skyddade boenden, kvinnojourer, m.m. och i den andra gruppen ingick 30 poliser, åklagare och andra inom rättsväsendet. I projektet har forskaren också gjort en översikt av forskning kring heder och relaterade frågor.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten