Hedersrelaterade frihets- och fridsbrott mot barn

Syftet med projektet är att utreda frågan i vad mån hedersrelaterade frihetsberövanden och andra inskränkningar av barns rörelsefrihet kan förenas med straffrättsligt ansvar, såväl ur ett straffrättsligt perspektiv som ur ett vidare rättighetsperspektiv.