Gravidas erfarenhet av våld – en utmaning för mödrahälsovården

Syftet är att sammanfoga tidigare studier om våld mot gravida kvinnor, att identifiera faktorer som underlättar respektive försvårar att frågor om våld ställs till gravida kvinnor, att beskriva barnmorskornas upplevelse av att fråga om våld samt att beskriva i vilken omfattning den genomförda rutinen, att fråga alla gravida om våld, fungerar i praktiken.

Kristina Stensson har i projektet sammanställt resultaten av tidigare studier samt genomfört en studie baserad på fokusgruppsdiskussioner med barnmorskor på mödrahälsovården. Studien handlar om barnmorskornas erfarenheter av att ställa frågor om våld till gravida.