Främjande av den sexuella hälsan hos kvinnor inom Kvinnovårdskedjan

Syftet är att utveckla kunskaper kring hemlösa kvinnors sexuella hälsa och insatser för att främja denna hos kvinnor som kommer i kontakt med verksamhetsområdet.

Kvinnovårdkedjan erbjuder boende och öppen verksamhet för hemlösa kvinnor i Göteborg och är organiserad utifrån kvinnornas olika behov och erbjuder insatser med olika grad av stöd, behandling, omvårdnad och sysselsättning. Många av de kvinnor som verksamheten möter är utsatta för sexuellt våld, har tidigare erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen, lider av gynekologiska besvär, har erfarenheter av oönskade graviditeter och har eller har haft STI.

Inom projektet har målgruppen fått individuell rådgivning från barnmorska bland annat om frågor som rör sexuell hälsa. Verksamheten har upplevts som värdefull av kvinnorna och de har uppgett att de fått vård genom projektet som de annars inte hade haft tillgång till.