Fortsättningsprogram för barn och föräldrar som upplevt våld i hemmet

Syftet är att utarbeta fortsättningsprogram för barn som upplevt våld i hemmet och föräldrar som utsatts för våld av sin partner.