Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd

Syftet med projektet är att öka kunskapen om förtroendevaldas rättsliga och institutionella möjligheter till skydd mot att utsättas för brott, att delta i straffrättsprocesser och att få stöd när brott begås.