Förstudie om Barnklubben – en evidensbaserad stödmodell för barn som upplevt våld mot sin mamma

Det övergripande syftet med projektet är att göra en förstudie av Kids Club-metoden i Sverige för att lägga en grund för en kommande utvärdering där Kids Club jämförs med andra insatsmetoder för barn som upplevt våld mot sin mamma.