Förekomst av ofrivillig drogpåverkan hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp - detektion av icke-rapporterade substanser i blod och urin

Syftet med studien var att utreda förekomsten av ofrivillig drogpåverkan hos kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och som sökt hjälp på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset.

Det förekommer att personer som söker vård efter sexuella övergrepp misstänker att de blivit drogade. I tidigare studier i ämnet finns ofta begränsningen att frågor inte ställts om vilka mediciner eller  droger som patienten frivilligt intagit den senaste tiden innan övergreppet. Därav har det varit svårt att fastställa i vilken utsträckning det har handlat om ofrivillig drogning. I den aktuella studien, som genomfördes på Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset, tillfrågades alla patienter som inkom till mottagningen inom 48 timmar efter övergreppet och som trodde sig ha blivit drogade om de ville delta i en studie. De kvinnor som valde att delta fick då lämna blod och urinprov som skickades för analys av de vanligaste drogerna samt över 100 så kallade internetdroger. Kvinnan fick sedan lämna uppgift om eventuella mediciner/droger hon frivilligt intagit den närmaste tiden före övergreppet. Studien visade att det hos de cirka 50 patienter som deltog i studien endast hittades ett fåtal oväntade substanser som kvinnan inte själv uppgett att hon intagit. Däremot visade studien att alla utom en frivilligt hade druckit alkohol innan övergreppet. Forskarna kom fram till att det inte behöver vara gärningspersonen som drogat offret utan i stället tagit tillfället i akt och utfört övergreppet när offret redan varit starkt påverkat av alkohol.