Förändringsprogrammet: En psykoedukativ gruppverksamhet för kvinnor som misshandlats

Den övergripande målsättningen är att erbjuda misshandlade kvinnor psykoedukativt grundade psykosociala och stödterapeutiska insatser samt att utveckla effektiva strategier och metoder som dokumenteras för att bli användbara i terapeutiskt arbete med kvinnor med denna typ av problematik.

Kriscentrum för Kvinnor har med hjälp av docent Mona Eliasson tagit fram ett utbildningsprogram för misshandlade kvinnor. Programmet omfattar 20 möten; 15 möten som bygger på samtalsmetodik, två möten med kroppsterapi och röstterapi samt självförsvarsutbildning, föreläsningar och filmvisning.