Föräldrar som brottsoffer när deras vuxna barn missbrukar narkotika

Syftet med projektet är att undersöka förekomsten och karaktären av alla typer av brottslighet som föräldrar utsätts för av sina vuxna barn med ett narkotikamissbruk. Avsikten är även att belysa föräldrarnas upplevelser som brottsoffer och deras strategier för att hantera sin situation. Slutligen kommer också föräldrarnas upplevda hjälpbehov att kartläggas genom projektet. Materialet kommer att bestå av två enkätundersökningar och djupintervjuer.

Projektet är pågående.