Flyktingars erfarenhet av sexualiserat våld samt vårdbehov

Studiens syfte är att beskriva kvinnliga flyktingars erfarenheter av sexualiserat krigsvåld, dess relation till reproduktiv hälsa och möten med svensk sjukvård samt att undersöka och beskriva barnmorskors attityder och erfarenheter av att vårda flyktingar med upplevelser av sexuellt våld med speciellt fokus på somaliska kvinnor.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten