Erfarenhetsbaserad kunskap om arbetet med utsatta flickor med invandrarbakgrund

Syftet är att ta del av och systematisera erfarenheter inom det konkreta stödarbetet för utsatta flickor med invandrarbakgrund; att utifrån likheter/olikheter i relation till ett ”empowerment-arbete” synliggöra och dokumentera olika arbetssätt som företrädarna använder i stödarbetet samt; att beskriva det/de förhållningssätt som präglar det studerade stödarbetet.

Projektet systematiserar mönster och metodansatser som förvaltas av personer med en särskild kunnighet när det gäller att förstå och stödja flickor och unga kvinnor som finns inom hederskulturella sammanhang. Tyngdpunkten ligger på en modifierad variant av en vinjettstudie baserad på olika teman som berör de aktuella flickorna. Studien undersöker om betraktelsesätten utgår från individers rättigheter och bedömningar om huruvida individens livssammanhang hindrar eller främjar dessa rättigheter.