En longitudinell studie om sexuell viktimisering av tonårsflickor med tidig pubertetsmognad och dess effekter

Studiens övergripande syfte är att flytta fram forskningsfronten rörande sexuell viktimisering av tonårsflickor med tidig pubertetsutveckling i kamratkontexten och förstå dess roll i utveckling av depressiva symptom bland tonårsflickor.

I början av högstadieperioden har tidigt mogna flickor genomgått kroppsliga förändringar kopplade till puberteten. Detta medför att de har utvecklade bröst och andra kroppsliga tecken som signalerar sexuell mognad. Samtidigt ser deras senare mogna kamrater fortfarande ut som barn i kroppen. Dessutom börjar de tidigt mogna flickorna att vara sexuellt aktiva tidigare under högstadieperioden än andra. Tidigt mogna flickor sticker alltså ut på ett tydligt sätt i kamratgruppen. Forskarnas idé var att båda dessa fenomen förklarar varför de är mer utsatta för sexuella trakasserier (ST) än andra och de fann stöd för detta i empiriska studier.

I den första studien på runt 500 flickor i skolår 7 framkom att vara sexuellt aktiv var en förklaring till att tidigt mogna flickor är i högre risk för att utsättas för ST. Den viktigaste förklaringen var att tidigt mogna flickor sticker ut utseendemässigt genom att ha ett sexuellt moget utseende när deras jämnåriga fortfarande ser ut som barn. En annan studie, utförd på samma flickor, visade att utsatthet för ST verkar vara en förklaring till varför tidigt mogna flickor ofta befinns ha en betydligt större benägenhet att utveckla depressiva symptom under högstadieperioden än jämnåriga. I en tredje studie testades ursprungsmodellen på över 700 pojkar med resultatet att även pojkar som går igenom puberteten tidigt är mer utsatta för ST. Skälen verkar vara de samma som för flickor.

Resultaten från dessa studier utgör viktig information om framför allt unga flickors, men även pojkars, utsatthet för ST. Studierna pekar tydligt på vem som riskerar att bli utsatt, varför och vilka konsekvenser det har. Sammantaget kan fynden ha potentialen att förbättra ungas livsvillkor. En viktig väg framåt är att ljuset sätts på ST bland unga och att skolor, hälso- och sjukvård, myndigheter och andra etablerar effektiva metoder för att bekämpa denna form av sexuell viktimisering.