En beteendeterapeutisk metod för emotionell behandling av kronisk PTSD hos brottsoffer

Syftet är att i en kontrollerad psykoterapistudie utvärdera en beteendeterapeutisk metod för emotionell rehabilitering som behandling för kronisk PTSD hos brottsoffer, att undersöka hur effekterna står sig efter 3 respektive 12 månader samt att, om behandlingen visar sig vara effektiv, framställa en behandlingsmanual.

I projektet har gjorts en litteraturgenomgång av psykopatologistudier, validering av svenska psykometriska mätmetoder, studium av kognitiva mekanismer, teoretisk utveckling samt en utformning av behandlingsmetoden. I behandlingsstudien ingår 11 män och 18 kvinnor och de vanligaste traumatiska upplevelserna i grupperna är fysiskt våld och våldtäkt.

Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten