En beteendeterapeutisk metod för emotionell behandling av kronisk PTSD hos brottsoffer

Syftet är att i en kontrollerad psykoterapistudie utvärdera en beteendeterapeutisk metod för emotionell rehabilitering som behandling för kronisk PTSD hos brottsoffer, att undersöka hur effekterna står sig efter 3 respektive 12 månader samt att, om behandlingen visar sig vara effektiv, framställa en behandlingsmanual.

I projektet har gjorts en litteraturgenomgång av psykopatologistudier, validering av svenska psykometriska mätmetoder, studium av kognitiva mekanismer, teoretisk utveckling samt en utformning av behandlingsmetoden. I behandlingsstudien ingår 11 män och 18 kvinnor och de vanligaste traumatiska upplevelserna i grupperna är fysiskt våld och våldtäkt.