Ekonomiska konsekvenser för brottsoffer

Syftet är att studera de ekonomiska konsekvenser som kan uppstå när brottsoffer erhåller ersättningar.

Studien är indelad i fyra tematiska forskningsfrågor: Vilka brottsoffer ersätts i de olika ersättningssystemen? Vilka skador ersätts i de olika ersättningssystemen? Finns någon samordning till andra trygghetsersättningarna? samt Vilka är de indirekta effekter som följer av utbetalda ersättningar till brottsoffer?