Drabbade barn. Historiskt perspektiv på barnet som brottsoffer

Syftet är att ge ett långtidsperspektiv på dagens uppfattning av barn som offer för brott och på det moderna samhällets åtgärder för barn som har blivit utsatta för brott.

Eva Bergenlöv har undersökt synen på fysiska bestraffningar av barn i Sverige, från reformationen till nutid; hur lagarna såg ut och hur man resonerade i rättsliga instanser kring våld mot barn. I projektet följs våld och övergrepp mot barn via rättsutveckling och rättspraxis. Förändringar i kriminalstatistiken analyseras och diskuteras och även den allmänna diskursen kring våld mot barn i form av t.ex. allmän rättsuppfattning, politiska uttalanden och handlingsprogram granskas.