Den svenska forskningen om etnisk diskriminering av brottsoffer

Syftet är att undersöka om den svenska forskning som finns om diskriminering av invandrare i rättssystemet är tillförlitlig samt vilka problem som karaktäriserar denna forskning.

Olof Dahlbäck har granskat den svenska forskningen om etnisk diskriminering av brottsoffer i det svenska rättssystemet. Då forskningen har visat sig ha en mycket begränsad omfattning har Dahlbäck även granskat den svenska forskningen om etnisk diskriminering i rättssystemet av personer som är misstänkta för att ha begått brott eller som har befunnits vara brottsliga – en typ av diskriminering som har flera beröringspunkter med diskrimineringen av brottsoffer.