Den svenska forskningen om etnisk diskriminering av brottsoffer

Syftet är att undersöka om den svenska forskning som finns om diskriminering av invandrare i rättssystemet är tillförlitlig samt vilka problem som karaktäriserar denna forskning.

Olof Dahlbäck har granskat den svenska forskningen om etnisk diskriminering av brottsoffer i det svenska rättssystemet. Då forskningen har visat sig ha en mycket begränsad omfattning har Dahlbäck även granskat den svenska forskningen om etnisk diskriminering i rättssystemet av personer som är misstänkta för att ha begått brott eller som har befunnits vara brottsliga – en typ av diskriminering som har flera beröringspunkter med diskrimineringen av brottsoffer.
Har du utsatts för brott och vill svara på en enkät om den här webbplatsen?

Brottsoffermyndigheten utvecklar ständigt sin webbplats för att bättre möta brottsoffers behov. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas därför att du vill svara på några frågor om webbplatsen.

Jag vill svara på enkäten