Den straffrättsliga konstruktionen av mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor

Syftet är att undersöka och analysera straffrättsliga konstruktioner av mäns fysiska och psykiska våld mot kvinnor i nära relationer som de kommer till uttryck i lagstiftningsprocesser, rättsfall och den straffrättsliga litteraturen.

I projektet problematiseras glappet mellan jämställdhetspolitik och juridik avseende mäns våld mot kvinnor i nära relationer genom en analys av lagstiftningsprocesser och rättspraxis. Teoretiskt anknyter projektet till teorier om kön, våld och rätt som har utvecklats inom rättsvetenskaplig och annan genusforskning. Ansatsen är socialkonstruktionistisk och metoden främst diskursanalys av rättsligt material.