Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar: utvärdering av gruppbehandling med ”mammagrupper”, ”pappagrupper” och ”barngrupper”

Syftet är att undersöka dels upplevelsen av att delta i den planerade gruppbehandlingen, dels om det föreligger skillnader avseende vissa variabler före behandling, direkt efter avslutad behandling samt ett halvår och ett år efter avslutad behandling.