Den sekventiella metoden: En möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på polisförhör med förskolebarn

Projektet syftar till att undersöka en ny teknik som utvecklats för förhör av förskolebarn.

Syftet med forskningsprojektet har varit att undersöka om en ny norsk förhörsmetod, den sekventiella metoden, skulle kunna vara en möjlig åtgärd för att förbättra kvaliteten på förhör med förskolebarn. Projektet har studerat aspekter av den sekventiella metoden som potentiellt kunde vara till nytta för svensk polis. Totalt har 180 barn i åldrarna 3-6 år blivit intervjuade och cirka 90 svenska barnförhörsledare har fått beskriva sina erfarenheter av att genomföra förhör med barn i olika åldrar.

Projektet har visat att de norska barnförhören skiljer sig från svenska barnförhör, bland annat vad gäller inledningarna för att skapa kontakt med barnet samt olika kommunikativa hjälpmedel. Resultaten visade ett antal olika utmaningar vad gäller förhör med barn i alla åldrar och för förskolebarn lyftes särskilt fram barnens begränsade verbala förmåga och uppmärksamhet. Sammantaget lyfter projektet fram att det krävs vidare forskning och mer utbildningsinsatser för barnförhörsledare innan en anpassad förhörsmetod för yngre barn kan sättas i bruk.