Brottsutsatthet bland irreguljära migranter i Sverige - papperslös, rådlös, rättslös?

Studien fokuserar på ensamkommande barn och unga i irreguljär migration i Sverige som utsätts för brott (s.k. ”papperslösa” unga). Studien undersöker i vilken utsträckning dessa barn och unga utsätts för brott och i vilken grad de kommer i kontakt med rättssystemet samt om, eller på vilket sätt, de i den kontakten får sina rättigheter tillgodosedda av myndigheter och andra nyckelaktörer såsom frivilliga brottsofferstödjare. Studien inbegriper en studie av de brottsutsattas egna upplevelser och berättade erfarenheter. De unga kommer samtidigt att få juridisk rådgivning inom ramen för socialt arbete.

Projektet är pågående.