Brottsskadeersättning ur brottsofferperspektiv. En komparativ studie av Sverige och Danmark

Syftet är att få kunskap om brottsoffers syn på och erfarenheter av statlig ersättning för skada av våld eller hot.

I projektet görs en jämförelse mellan Sverige och Danmark utifrån bland annat ansökningar om brottsskadeersättning, regelverk och intervjuer med dem som sökt statlig ersättning efter att ha utsatts för brott.